SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทย เอ้า ฉี ฟรุ๊ตส์ จำกัด
บริษัท ไทย เอ้า ฉี ฟรุ๊ตส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549063033
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : เลขที่ 127/9 เจริญใจ สุขุมวิท 71 ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2713-1353
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายผลไม้อบแห้ง ปลีก ส่ง 

Links