SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทย เอ ดี ฟูดส์ จำกัด
บริษัท ไทย เอ ดี ฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537065656
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 18/145 หมู่ที่ 1 พระราม 2 ต.แสมดำ อ.แสมดำ จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2892-1032
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลไม้กระป๋อง 

Links