SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ใบชาอ๋องเอี้ยงชุน จำกัด
บริษัท ใบชาอ๋องเอี้ยงชุน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105540028898
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : เลขที่ 91 จักรเพชร ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.พระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-7764
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายใบชา

Links