SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ใบชาสามม้า จำกัด
บริษัท ใบชาสามม้า จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105541018934
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : เลขที่ 16-20 ลำพูนไชย ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2977-6750-2, 0-2977-6985-6 
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ชาเขียวa ชามะลิa ชาจุ้ยเซียนa ชาอูหลงa ชาหอมa ชาทิกวนอิม

Links