SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โอลีน จำกัด
บริษัท โอลีน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105530036545
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 33/21-23 สุขุมวิท 11 สุขุมวิท ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2651-2264 ต่อ 105
แฟกซ์ : 0-2252-0830
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักที่เกี่ยวข้องกับปาล์มทั้งในและต่างประเทศ

Links