SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โรงสีธัญญรุ่งเรืองชัย(ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305546001264
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 388 หมู่ที่ 8 มิตรภาพ ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 0-4420-7777
แฟกซ์ : 044-207936-7 
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงสีข้าวตราสมอเรือ

Links