SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โรงสีเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
บริษัท โรงสีเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105502001210
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 19 เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 0-3422-5240, 0-3432-1661-3
แฟกซ์ : 0-3422-5241a 0-3432-1660
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่าย วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เช่น แป้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโปรตีนต่ำ ข้าวโมดิฟายด์

Links