SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โรงสีเทพนางรอง จำกัด
บริษัท โรงสีเทพนางรอง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105507002079
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 523-534 อิศรานุภาพ ทรงวาด ต. อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 02-2211799
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links