SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด
บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105514006823
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 21/7 เจริญกรุง ต.ตลาดน้อย อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-3472-3875-6
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำปลา 

Links