SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โภคทรัพย์ ไรซ์ จำกัด
บริษัท โภคทรัพย์ ไรซ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745552000173
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 20/220 หมู่ที่ 6 พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-833871
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links