SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โพรแลค (ประเทศไทย) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505547004095
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : เลขที่ 279 หมู่ที่ 9 เชียงใหม่-ลำพูน ต.อุโมงค์ อ.อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน 51150
โทรศัพท์ : 0-5398-3271-3
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เเปรรูปสมุนไพรเป็นอาหารเสริม 

Links