SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เกษตรอันดามัน จำกัด
บจ.เกษตรอันดามัน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0815552000709
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 118/2 หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ #81120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปอาหารสัตว์จาปาล์มน้ำมัน

Links