SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553051311
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : เลขที่ 99/20 หมู่ที่ 2 พันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 74000
โทรศัพท์ :  (0) 34 871 825-6
แฟกซ์ : (0) 34 871 824
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง 

Links