ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด
บริษัท โจ-ลี่ แฟมิลี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553051311
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : เลขที่ 99/265 หมู่ที่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ :  (0) 34 871 825-6
แฟกซ์ : (0) 34 871 824
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลไม้อบแห้ง 

แผนที่ :


Links