ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105540097504
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : เลขที่ 76/60a62 แจ้งวัฒนะ ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02 521-7888-9
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารเสริม


Links