SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด
บริษัท แอล ที ซี การเกษตร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534014058
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 31 หมู่ที่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2520-3728
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายไก่ชำแหละ 

Links