SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0565531000010
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 1245 หมู่ที่ 1 พหลโยธิน ต.บ้านต้ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทรศัพท์ : 0-2984-1489
แฟกซ์ : 0-2984-1490-1
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

Links