SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แหลมทองชุมแพ 2001 จำกัด
บริษัท แหลมทองชุมแพ 2001 จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405544000235
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 123 หมู่ที่ 13 ชุมแพ-สีชมพู ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทรศัพท์ : 0-4338-4492
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงสีข้าว จำหน่ายข้าวสาร ส่งออกข้าวสาร

Links