SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แหลมทองค้าข้าวจำกัด
บริษัท แหลมทองค้าข้าวจำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105525000376
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 610/56 ทรงวาด ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2224-7897-8
แฟกซ์ : 0-2224-6894
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งและจัดจำหน่ายข้าวสาร

Links