SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด
บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105511006105
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 82 อาคารแสงทองธานี ชั้น 33 สาทรเหนือ ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2639-9933
แฟกซ์ : 0-2639-9941
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links