SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แสงไถ่เกรนส์ จำกัด
บริษัท แสงไถ่เกรนส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0345547000393
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 70 ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4548-9481-3
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links