SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แฟมิลี่ บี ฟู้ดส์ เชียงราย จำกัด
บริษัท แฟมิลี่ บี ฟู้ดส์ เชียงราย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575548000476
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : เลขที่ 302 หมู่ที่ 7 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 053-659-303
แฟกซ์ : 053-659-303
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก

Links