SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105525006439
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ต. อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0-2903-0445
แฟกซ์ : 0-2903-1686
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำเร็จรูป

Links