SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แดน ดี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แดน ดี ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105546086971
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : เลขที่ 55/5 หมู่ที่ 8 วัดบัวโรย วัดศรีวารีน้อย ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-9441-0484
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออกอาหารทานเล่นอบแห้ง 

Links