ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0945538000101
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 102/10 หมู่ที่ 2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 054-325-572
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ธุรกิจขายตรงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภํณฑ์อินทรีย์ชีวภาพ

แผนที่ :


Links