SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด
บริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536050884
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 18 หมู่ที่ 9 วัดมหาวงษ์ ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2748-4432
แฟกซ์ : 0-2303-0072
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links