SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอื้อบำรุงจิต จำกัด
บริษัท เอื้อบำรุงจิต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548004505
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 48/18 หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3483-7396
แฟกซ์ : 0-3483-7395
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง 

Links