SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอี่ยมศิริ แป้งมัน จำกัด
บริษัท เอี่ยมศิริ แป้งมัน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0275547000203
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ต.จานใหญ่ อ.จันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 0-4581-1085-8
แฟกซ์ : 0-4581-1046
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง 

Links