SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305543000208
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 98 หมู่ที่ 2 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
โทรศัพท์ : 037 - 243193-4
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

รผลิตแป้งผสมหรือแป้งสำเร็จรูปสำหรับใช้ทำขนมปังและ ประกอบอาหารอื่น ๆ

Links