SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด
บริษัท เอิร์ธบอร์น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547166331
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : เลขที่ 37/1 67 สุขุมวิท ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : (0) 2 714 1167
แฟกซ์ : (0)2 714 1676
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

Links