SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอส.ที.เกรน จำกัด
บริษัท เอส.ที.เกรน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305536000958
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 177 หมู่ที่ 8 มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 0-4437-1337
แฟกซ์ : 0-4437-1218
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งและจัดจำหน่ายข้าวสาร

Links