SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอส อาร์ ซี ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท เอส อาร์ ซี ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305544000651
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 85/86 หมู่ที่ 5 ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4433-4287-8
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว

Links