SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ-วัน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอ-วัน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0655554000635
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 273/3 ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 055-301204 , 089-6420997 
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ฮอทดอก ไส้กรอก แฮม ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Links