SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
บริษัท เอ็มวี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105538006653
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 298 หมู่ที่ 6 พุทธมณฑลสาย3 ต.ศาลาธรรมสพน์ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2889-6367-8
แฟกซ์ : 0-2889-7534
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง

Links