SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0725537000346
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : เลขที่ 151 หมู่ที่ 5 หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 0-3552-5111
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายขนมลูกเต๋า เปี๊ยะนมข้น สังขยา สาลี่ทิพย์ ขนมชั้น คุ้กกี้ ขนมปัง

Links