SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอเชี่ยนเพนนินซูล่าคอร์ปปอเรชั่น
บริษัท เอเชี่ยนเพนนินซูล่าคอร์ปปอเรชั่น
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105540091247
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ อาคารเศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น 18ห้อง เอ.ดี. 139 ปั้น ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2266-6191
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ขายส่งและจัดจำหน่ายข้าวสาร

Links