SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด
บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0725549000281
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์ : 0-3543-4052
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตเครื่องปรุงกลิ่นaรสอาหาร 

Links