SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เสริมวินดินดัสตรี จำกัด
บริษัท เสริมวินดินดัสตรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0115534003790
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 138 สะพานยาว เจริญกรุง ต. อ. จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-3858-8398,02-235 5895
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ

Links