SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เยียระกานต์ จำกัด
บริษัท เยียระกานต์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775546000094
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : เลขที่ 40/4 หมู่ที่ 6 เพชรเกษม ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : (+66) 2 672 9296-7
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลิตภัณฑ์นมข้นหรือนมผง

Links