SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105536143777
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : เลขที่ 999/9 พระราม 1 ต.ปทุมวัน อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-657-8000
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารและเคริองดื่ม

Links