SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เนเทอรัล แอน พรีเมียม ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท เนเทอรัล แอน พรีเมียม ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : เลขที่ 136/28 กาญจณาภิเษก ต.ศาลาธรรมศพ อ.ทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-2555-7
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ ประเภทสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ผักออแกนิค

Links