SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : น้องพร ฟู้ด ขอนแก่น
น้องพร ฟู้ด ขอนแก่น
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0403556003836
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 353/300 หมู่ที่ 15 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-2961-7460
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ น้ำจิ้มปรุงรส


Links