SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด
บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0575555000028
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 1 เชียงราย-ดงมะดะ ต.แม่กรณ์ อ.อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-736991
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลไม้และผักแช่แข็ง

Links