ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เชียงใหม่ธนาธรการเกษตร จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505533001480
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 211 หมู่ที่ 17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 5011
โทรศัพท์ : 053-346554-6
แฟกซ์ : 0-5388-3833
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออกผลไม้สด


Links