SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : นครินทร์ แฟมิลี่ ฟู้ด
นครินทร์ แฟมิลี่ ฟู้ด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0743557000773
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 102/121 หมู่ที่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋องอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องและเครื่องกระป๋องอื่นทุกชนิ


Links