SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร) จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาพืชไร่ 2999 (กำแพงเพชร) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0625547000056
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 205 ราชวงศ์ ต.จักรวรรดิ อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-5570-1193
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แป้งมันสำปะหลัง 

Links