SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เจริญ ฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จำกัด
บริษัท เจริญ ฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105533023959
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 419 เพชรเกษม ต.ไรใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180
โทรศัพท์ : 0-2234-8460
แฟกซ์ : 0-2267-1123
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

อาหารกระป๋อง

Links