ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ธีรภัทรฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท ธีรภัทรฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0125543002253
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 33/9 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-0498795
แฟกซ์ : 02-0498798
เว็บไซต์ : www.teerapatrafoods.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตผลไม้ตกแต่งพร้อมบริโภค

แผนที่ :


Links