SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เจ-กูร์เมธ จำกัด
บริษัท เจ-กูร์เมธ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
โทรศัพท์ : 0-7791-3193
แฟกซ์ : 0-7791-3188
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก

Links