SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เจ พี ฟู้ดส์ จำกัด
บริษัท เจ พี ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553111811
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : เลขที่ 5/6 ชั้น 3 เทศบาลรังสิตเหนือ ต.หาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2953-8499
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ร้านขายปลีก-ส่งผักผลไม้

Links